Fragments que representen el món

07.02.2019 - 26.05.2019

Rosana Antolí | Gerard Ortín | Julia Mariscal | Rodríguez-Méndez

I em van tirar,

només pel fet que arrossegue els peus

quan camine,

perquè em moc a poc a poc,

mire al voltant

fins i tot quan no és indispensable
.La vida agra,

Luciano Bianciardi (1962)Voldria parlar de les teories viatgeres, del necessari que és ara més que mai portar el llenguatge a escena i de com un espai de conversa pot ajudar a situar-nos en un imaginari més pausat, pensat i compartit.

Algú va dir que les enraonies són performatives, de manera que les paraules ens marquen fets i esdeveniments que acabem fixant a un lloc a través dels gestos.

Xicotets matisos realçats pels instants vivenciats que ens fan entendre la nostra relació amb el món, amb els altres i amb un mateix.

Un abordatge crític dels espais ens serviria per a assimilar que l'estat de les coses no és més que un conjunt de valors canviants, en els quals es necessiten xocs urbans1 per a interrompre les regles, forjar altres destreses i valorar la desobediència davant la contínua incertesa de les expectatives.

Comença a gestar-se així una nova substància emotiva en la qual la presència dels cossos és capaç d'activar els espais, on la força del gest ens porta a entendre que la multitud no és sinó un conjunt de singularitats, amb maneres de ser i sentir tan profundes que es fan universals.

Aquest segon moment expositiu es planteja com un cicle d'intervencions progressives en l'espai on cinc artistes construeixen un relat fragmentat carregat de futur i de presagis. D'aquesta manera els llocs s'envaeixen i els residus s'assenten per a obrir-nos a la relliscada de l'imprevist, aquell que flueix de tota acció comunicativa que es presta a la intercanviabilitat de papers entre emissor i receptor.

Un pensament fronterer2 que emergeix d'històries locals, dissenys globals i noves adaptacions per a transcendir les maneres d'analitzar els trossos amb els quals construïm el món, configurant un gest simbòlic que aprofundeix en el polític, màgic, social i coreogràfic que tanquen els nostres cossos.
1 Virno, P. Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas. Fa referència a Walter Benjamin i els seus shocks urbanos.

2 Mignolo, W. Historias locales/Diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo.DIANA GUIJARRO       PROJECTS        CV        ︎         ︎